Išorinė siena karkasiniam namui įrengimas, Blokeliai kaina, Atraminės sienelės įrengimas, Atraminės sienos, Atraminė siena, Atraminė sienutė

SPRENDINIAI
 
 


  Siena – tai atitvarinė konstrukcija, kuri atskiria patalpas ir apsaugo nuo aplinkos poveikių. Išskiriami du sienų tipai: laikančiosios ir nelaikančiosios. Laikančiosios sienos perima apkrovas nuo kitų statinio konstrukcijų ir užtikrina statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą. Nelaikančiosios sienos – išorinės ir vidinės  sienos (pertvaros) laikančios tik nuosavą svorį aukšte.

Betoninių blokų HAUS SM6 ir S6 techninės charakteristikos:

Esminės charakteristikos

Eksploatacinės savybės

Darnioji techninė specifikacija

SM6

S6

Ilgis, mm

500

LST EN 771-3:2011

Plotis, mm

198

Aukštis, mm

240

190

Leidžiamos nuokrypos:

kategorija

ilgio, mm

pločio, mm

aukščio, mm

plokštumos

pagrindų lygiagretumas

 

D1

+ 3 ÷ - 5

+ 3 ÷ - 5

+ 3 ÷ - 5

NPD

NPD

Blokų kategorija

I

I

Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris, N/mm2

6,2

5,6

Tūrio sumažėjimas, mm/m

≤ 0,5

≤ 0,35

Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė, N/mm2

≥ 0,35 (pagal EN 998-2)

≥ 0,25 (pagal EN 998-2)

Atsparumo ugniai klasė

A1

Vandens įmirkis, g/m2s

6

Vandens garų difuzija µ

5/15 (pagal LST EN 1745)

Atsparumas šalčiui

50 ciklų (pagal LST L 1428.17:2005)

Sauso bloko tankis, kg/m3

950

Konfigūracija

2 – os grupės mūro gaminys

(pagal LST EN 1996-1-1)

Šilumos laidumo koeficientas, W/(mK)

λ10dry = 0,74;

( pagal LST EN 1745)

 

  Betoninių blokų mūras iš išorės apšiltinamas šilumos izoliacija, kurios storis apskaičiuojamas pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus. Termoizoliacija prie sienos tvirtinama klijuojant ir smeigėmis. Plokštes smeigėmis tvirtinamos sukietėjus klijams. Smeigės įkalamos lygiai su termoizoliacijos paviršiumi. Smeigių kiekis parenkamas pagal pastato aukštį, atstumą iki kampų ir angų kraštų, vėjo apkrovą.
  Polistireninės plokštės dengiamos armuotu plonasluoksniu tinku. Pastato kampai ir angokraščiai armuojami papildomais armavimo elementais. Tinkavimo darbai atliekami, kai aplinkos temperatūra yra ne žemesnė kaip 5° C.Betoninių blokų montavimas


   Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

a ≥ 0,4 · hu mm,
   ≥ 40 mm, kai hu ≤ 250 mm

 

 

 


 


 
  Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Sienų kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu.

  Betoniniai blokai HAUS SM6 ir S6 mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį, kuris atitinka LST EN 1998-2 reikalavimus. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:


  Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu.

Skiedinio išeiga HAUS mūrui:
 

HAUS SM6

Skiedinio išeiga

Skiedinio išeiga vienam blokui

0,0023 m3

4,1 kg

Skiedinio išeiga vienam m2 sienos

0,018 m3

32,8 kg

Skiedinio išeiga vienam m3 sienos

0,09 m3

164 kg

 

HAUS S6

Skiedinio išeiga

Skiedinio išeiga vienam blokui

0,002 m3

3,6 kg

Skiedinio išeiga vienam m2 sienos

0,016 m3

36 kg

Skiedinio išeiga vienam m3 sienos

0,09 m3

180 kg


  Tarp paskutinės mūro eilės ir perdangos paliekamas 3 – 4 cm tarpas, kuris vėliau užtaisomas termoizoliacine medžiaga bei tarpine.
  Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.

 Atitvaros termoizoliacinė sistema


Šilumos izoliacijos plokštės prie sienos yra tvirtinamos naudojant klijus ir plastikines smeiges.
 

Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.05.01:2005; STR 2.01.03:2009

1

Plonasluoksnis armuotas tinkas sienos išorėje

λds = 0,8 W/mk

d = 5 mm

 

2

HAUS blokų mūras

λds = 0,74 W/mk

d = 198 mm

 

3

Polistireninis putplastis EPS 70

λds = 0,041 W/mk

d = 190 mm

 

4

Vidaus apdailos tinko sluoksnis

λds = 0,8 W/mk

d = 15 mm

 

Vidinio ir išorinio paviršių šiluminė varža

Rsi + Rse = 0,17 m2K/W

 

Sienos šiluminė varža

Rt = 5,09 m2K/W

Sienos šilumos perdavimo koeficientas

U = 1/Rt = 0,196 W/(m2K)


 


Mūro gaminių degumas ir atsparumas ugniai


  Pagal darnųjį produkto standartą LST EN 771-3+A1:2005 gaminami blokai HAUS SM6 ir S6 atitinka A1 degumo klasę. SM6 ir S6 mūro sienos atsparumo ugniai vertės:

Paskirtis

Apkrovos lygis

Atsparumo ugniai kriterijai

Laikas, min.

be dangos

su danga

Skiriamųjų nelaikančių sienų

nėra

EI

240

240


  Danga – su gipsu sumaišytu tinku pagal EN 13279-1 nuostatas iš abiejų pusių.

 Garso izoliacinės savybės


Matavimai atlikti pagal LST EN ISO 717-1:1999 ir LST EN ISO 140-4:2001.

Išorinė siena

Nr.

Sienos konstrukcijos elementai

Sluoksnio storis,

mm

Sienos storis,

mm

Standartizuotasis garso slėgio lygių skirtumas, dB

1

Gipsinis tinkas MP 75 KNAUF

10

dΣ = 218 mm

55

2

HAUS SP blokų mūras

198

3

Gipsinis tinkas MP 75 KNAUF

10