Juostinis pamatas pastatui su rūsiu įrengimas, Juostiniai pamatai Įrengimas, Betoninė tvora, Liekamieji klojiniai, Ventiliaciniai kanalai

SPRENDINIAI
 
 


  Rūsio sienos įrengiamos montuojant HAUS klojinių blokus ir užmonolitinant betonu. Priklausomai nuo grunto ir rūsio sienos aukščio parenkami 20 arba 30 cm pločio blokai. Iki dviejų metrų aukščio sienai rekomenduojama naudoti 20 cm pločio blokus, o aukštesnei – 30 cm pločio blokus.
  Namo su rūsiu pamatai statomi iškastoje duobėje. Pirmiausia betonuojama atraminė pagalvė, kurioje kas 25 – 50 cm įbetonuojami armatūros strypai. Šie inkarai sujungia atraminės pagalvės ir HAUS klojinių blokų sienos konstrukciją. Esant silpnam gruntui, rūsio sienai projektuojami poliniai pamatai. Sumontavus perdangą virš rūsio, pamatų duobė užpilama gruntu.

Betoninių blokų HAUS P6-20 ir P6-30 techninės charakteristikos:
 

Esminės charakteristikos

Eksploatacinės savybės

Darnioji techninė specifikacija

P6-20

P6-30

Ilgis, mm

498

LST EN 771-3:2011

Plotis, mm

198

298

Aukštis, mm

250

250

Leidžiamos nuokrypos:

kategorija

ilgio, mm

pločio, mm

aukščio, mm

plokštumos

pagrindų lygiagretumas

 

D1

+ 3 ÷ - 5

+ 3 ÷ - 5

+ 3 ÷ - 5

NPD

NPD

Blokų kategorija

I

I

Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris, N/mm2

6,3

4,0

Tūrio sumažėjimas, mm/m

≤ 0,5

≤ 0,5

Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė, N/mm2

NPD

NPD

Atsparumo ugniai klasė

A1

Vandens įmirkis, g/m2s

6

Vandens garų difuzija µ

5/15 (pagal LST EN 1745)

Atsparumas šalčiui

50 ciklų (pagal LST L 1428.17:2005)

Sauso bloko tankis, kg/m3

900

700

Konfigūracija

3 – ios grupės mūro gaminys

(pagal LST EN 1996-1-1)

Šilumos laidumo koeficientas, W/(mK)

λ10dry = 1,3;

( pagal LST EN 1745)

 

 
 

Pamato gylio parinkimas


 Parenkant pado įgilinimą, būtina atsižvelgti į:
 - įšalo gylį;
 - požeminio vandens lygį;
 - laikančiojo grunto sluoksnio padėtį;
 - iškasų poveikį gretimiems statiniams;
 - grunto laikomosios galios sumažėjimą dėl klimatinių poveikių.
  Pastate su rūsiu pamatas įrengiamas 20 – 50 cm žemiau grindų konstrukcijos apačios. Pamato konstrukcija į grunto laikantįjį sluoksnį įgilinama nuo 10 iki 100 cm.

  Iškasus pamatų duobę pirmiausia montuojamas pamato padas, kurio storis po HAUS klojinių blokų siena yra ne mažesnis kaip 20 cm. Pamato padas armuojamas armatūros tinklais.

  Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

a ≥ 0,4 · hu mm,
   ≥ 40 mm, kai hu ≤ 250 mm

 

 

 

 
 
  Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Rekomenduojamas perrišimo perstumiant ilgis – 25 cm.
 
  Juostinio pamato kampuose, norint pravesti išilginę armatūrą, turi būti išpjaunama šoninė bloko sienelė.


  HAUS P6-20 kampinis klojinių blokas taip pat gali būti naudojamas vidurinėje konstrukcijos dalyje. Tokiu atveju išpjaunama galinė bloko sienelė (raizginys).

Naudojant 30 cm pločio klojinių blokus, kampinis blokas gaunamas nupjaunant šonines sieneles ir vidurinę sienelę, armatūros pravedimui.

Betono išeiga HAUS klojinių blokams:
 

HAUS P6-20

Betono išeiga

Užpilamo betono kiekis vienam blokui

0,015 m3

Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)

0,03 m3

Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)

0,06 m3

Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos

0,117 m3

Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos

0,6 m3

 

HAUS P6-30

Betono išeiga

Užpilamo betono kiekis vienam blokui

0,026 m3

Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)

0,052 m3

Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)

0,104 m3

Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos

0,206 m3

Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos

0,7 m3

 

 

 Betonavimo darbai


  Betonavimo darbai atliekami pagal ST 121895674.06:2009  "Betonavimo darbai" reikalavimus. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.
  Prieš užmonolitinant HAUS klojinių blokus, jų paviršius drėkinamas vandeniu. Rekomenduojama užbetonuoti iki trijų blokų eilių, kai betono slankumo klasė S3 (takus). Kai konstrukcija yra aukšta, betonavimas vykdomas etapais. Kiekviename etape užbetonuojama trys su puse blokų eilės. Taip užtikrinamas betono ir HAUS klojinių blokų sukibtis. Naudojamas C20/25 klasės betonas.
  Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. Atviri betono paviršiai uždengiami  ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos.
  Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5- 10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.
  Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo  2 iki 10 parų.
  Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų priežiūros trukmė turi būti pailginta.
Išramstymų nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.