Kolonos mūre irengimas, Blokeliai kaina, Atraminės įrengimas, Atraminės sienos, Atraminė siena, Atraminė sienutė, Rostverkas, Rostverko armavimas

SPRENDINIAI
 
 


  HAUS betoninių mūro blokų modifikacijos K1 ir K2 turi apvalias išėmas, kurias sumūrijus gaunama apvali anga. Siekiant sustiprinti mūro laikomąją galią, į šią angą sudedama armatūra ir užmonolitinama betonu. Taip gaunama mūro sienoje paslėpta gelžbetoninė kolona. Tokios kolonos gali būti įrengtos atitinkamose mūro zonose, kuriose veikia koncentruotos apkrovos. Galimas kolonų žingsnis yra 2,5 m.
 

 

 

  Vidinės sienos, atlaikančios tik nuosavą svorį projektuojamos iš pirmos kategorijos betoninių blokų HAUS SM6 arba S6 pagal standartą EN 771-3. Naudojamų betoninių mūro gaminių tankis ≥ 950 kg/m3. Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris SM6 betoniniams blokams lygus fb= 6,2 N/mm2, o S6 – fb = 5,6 N/mm2, kurie nustatyti pagal  LST EN 771-3:2011.

Betoninių blokų HAUS SM6 arba S6 techninės charakteristikos:

Esminės charakteristikos

Eksploatacinės savybės

Darnioji techninė specifikacija

SM6

S6

Ilgis, mm

500

LST EN 771-3:2011

Plotis, mm

198

Aukštis, mm

240

190

Leidžiamos nuokrypos:

kategorija

ilgio, mm

pločio, mm

aukščio, mm

plokštumos

pagrindų lygiagretumas

 

D1

+ 3 ÷ - 5

+ 3 ÷ - 5

+ 3 ÷ - 5

NPD

NPD

Blokų kategorija

I

I

Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris, N/mm2

6,2

5,6

Tūrio sumažėjimas, mm/m

≤ 0,5

≤ 0,35

Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė, N/mm2

≥ 0,35 (pagal EN 998-2)

≥ 0,25 (pagal EN 998-2)

Atsparumo ugniai klasė

A1

Vandens įmirkis, g/m2s

6

Vandens garų difuzija µ

5/15 (pagal LST EN 1745)

Atsparumas šalčiui

50 ciklų (pagal LST L 1428.17:2005)

Sauso bloko tankis, kg/m3

950

Konfigūracija

2 – os grupės mūro gaminys

(pagal LST EN 1996-1-1)

Šilumos laidumo koeficientas, W/(mK)

λ10dry = 0,74;

( pagal LST EN 1745)

 


Betoninių blokų montavimas


  Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

a ≥ 0,4 · hu mm,
   ≥ 40 mm, kai hu ≤ 250 mm

 

 

 

 

 


 
 
  Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Sienų kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu ir a ≥ hu.

  Betoniniai blokai HAUS SM6 ir S6 mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį, kurio klasė M5. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:

  Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu. Mūro skiedinys turi atitikti LST EN 1998-2 reikalavimus.

Skiedinio išeiga HAUS mūrui:

HAUS SM6

Skiedinio išeiga

Skiedinio išeiga vienam blokui

0,0023 m3

4,1 kg

Skiedinio išeiga vienam m2 sienos

0,018 m3

32,8 kg

Skiedinio išeiga vienam m3 sienos

0,09 m3

164 kg

HAUS S6

Skiedinio išeiga

Skiedinio išeiga vienam blokui

0,002 m3

3,6 kg

Skiedinio išeiga vienam m2 sienos

0,016 m3

36 kg

Skiedinio išeiga vienam m3 sienos

0,09 m3

180 kg

 

Betono išeiga HAUS mūro kolonai:

 

HAUS SM6

Betono išeiga

Betono išeiga vienam kolonos blokui

0,0047 m3

10,3 kg

Betono išeiga vienam kolonos tiesiniam metrui

0,019 m3

41,8 kg

HAUS S6

Betono išeiga

Betono išeiga vienam kolonos blokui

0,0038 m3

8,4 kg

Betono išeiga vienam kolonos tiesiniam metrui

0,019 m3

41,8 kg

 

  Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.