10 cm storio pertvaros, Blokeliai kaina, Atraminės sienelės įrengimas, Atraminės sienos, Atraminė siena, Armavimas, Ventiliaciniai blokeliai

SPRENDINIAI
 
 


   Vidinės sienos, atlaikančios tik nuosavą svorį projektuojamos iš pirmos kategorijos betoninių blokų HAUS SP pagal standartą EN 771-3. Naudojamų betoninių mūro gaminių tankis ≥ 1050 kg/m3. Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris lygus fb= 7,2 N/mm2, kurie nustatyti pagal  LST EN 771-3:2011.

Betoninių blokų HAUS SP techninės charakteristikos:
 

Esminės charakteristikos

Eksploatacinės savybės

Darnioji techninė specifikacija

SP

Ilgis, mm

500

LST EN 771-3:2011

Plotis, mm

96

Aukštis, mm

240

Leidžiamos nuokrypos:

kategorija

ilgio, mm

pločio, mm

aukščio, mm

plokštumos

pagrindų lygiagretumas

 

D1

+ 3 ÷ - 5

+ 3 ÷ - 5

+ 3 ÷ - 5

NPD

NPD

Blokų kategorija

I

Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris, N/mm2

7,2

Tūrio sumažėjimas, mm/m

NPD

Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė, N/mm2

NPD

Atsparumo ugniai klasė

A1

Vandens įmirkis, g/m2s

NPD

Vandens garų difuzija µ

5/15 (pagal LST EN 1745)

Atsparumas šalčiui

NPD (pagal LST L 1428.17:2005)

Sauso bloko tankis, kg/m3

1050

Konfigūracija

2 – os grupės mūro gaminys

(pagal LST EN 1996-1-1)

Šilumos laidumo koeficientas, W/(mK)

λ10dry = 0,85;

( pagal LST EN 1745)

 

 

Betoninių blokų montavimas
 

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

a ≥ 0,4 · hu mm,
   ≥ 40 mm, kai hu ≤ 250 mm

 

 

 


 


 
  Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Sienų kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu.
  Betoniniai blokai HAUS SP mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:

   Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu. Mūro skiedinys turi atitikti LST EN 1998-2 reikalavimus. Tarp paskutinės mūro eilės ir perdangos paliekamas 3 – 4 cm tarpas, kuris vėliau užtaisomas termoizoliacine medžiaga bei tarpine.

Skiedinio išeiga HAUS mūrui:
 

HAUS SP

Skiedinio išeiga

Skiedinio išeiga vienam blokui

0,00092 m3

1,7 kg

Skiedinio išeiga vienam m2 sienos

0,0074 m3

13,6 kg

Skiedinio išeiga vienam m3 sienos

0,074 m3

136 kg


  Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.


Mūro gaminių degumas ir atsparumas ugniai
 

   Pagal darnųjį produkto standartą LST EN 771-3+A1:2005 gaminami blokai HAUS SP atitinka A1 degumo klasę. HAUS SP mūro sienos atsparumo ugniai vertės:

Paskirtis

Apkrovos lygis

Atsparumo ugniai kriterijai

Laikas, min.

be dangos

su danga

Skiriamųjų nelaikančių sienų

nėra

EI

90

120

 

 Danga – su gipsu sumaišytu tinku pagal EN 13279-1 nuostatas iš abiejų pusių.


Susikertančių sienų sandūra
 

  Susikertančias laikančiąsias sienas vieną su kita reikia taip sujungti, kad tarp jų būtų galima perduoti
reikalingas vertikaliąsias ir šonines jėgas (pagal EN 1996-1-1:2005).
  Sienų susikirtimo jungtis gali būti padaryta iš: mūro perrišos arba jungių arba į abi sienas pratęstos armatūros.
  Susikertančias sienas reikia mūryti tuo pačiu metu.


 

Sąramos įrengimas


 Betoninių blokų HAUS SP sąrama armuojama UW tipo profiliu (100x40x0,5), kuris inkaruojamas horizontalioje mūro siūlėje atstumu lUW  ≥ 120 mm. Profiliuočio viduje klojami ir užbetonuojami 2Ø8 S240 klasės strypai, kurie inkaruojami mūro horizontalioje  siūlėje atstumu lAs1  ≥ 400 mm.