Formuojant priešgaisrines užtvaras pastatuose, būtina gerai suvokti gaisro plitimo statiniuose principus bei priešgaisrinių užtvarų konstrukcines ypatybes, leidžiančias užtikrinti patikimą gaisro išplitimo ribojimą pastate. Atsižvelgiant į konstrukcinius priešgaisrinių užtvarų sprendinius, mūrinės konstrukcijos yra vienos optimaliausių. Šios konstrukcijos yra dažniausiai pasirenkamos, tačiau ar mokame teisingai suformuoti priešgaisrines užtvaras panaudojant mūrines konstrukcijas, ar tikrai jos atliks savo priešgaisrinio atskyrimo funkciją gaisro metu?

Gaisro plitimo ribojimo principai ir jų reglamentavimas

Priešgaisrinės užtvaros yra reglamentuojamos PAGD direktoriaus patvirtintu dokumentu „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Gaisro plitimas pastatuose yra ribojamas suskaidant pastatą į valdomos gaisrinės rizikos zonas – gaisrinius skyrius. Reikalavimai gaisrinių skyrių priešgaisrinėms užtvaroms – aukščiausi.

Gaisrinių skyrių viduje gaisro plitimas taip pat yra ribojamas, tačiau šioms užtvaroms keliami žemesni reikalavimai. Paprastai kalbant, kilęs gaisras turi būti lokalizuotas kuo mažesnėje erdvėje ir apribotas jo išplitimas pastate, kad iš pastato galėtų evakuotis žmonės, o ugniagesiai kovoti su gaisru.

Gaisrinis skyrius yra apribojamas  priešgaisrinėmis atskyrimo sienomis bei perdangomis, kurių atsparumas ugniai priklauso nuo pastato atsparumo ugniai laipsnio ir gaisrinės apkrovos kategorijos. Gaisrinio skyriaus viduje gaisro plitimas ribojamas numatant žemesnio atsparumo ugniai priešgaisrines užtvaras.

Priešgaisrinės užtvaros

54. Priešgaisrinės užtvaros – nustatyto atsparumo ugniai ir degumo klasės statybinės konstrukcijos, atskiriančios patalpas tarpusavyje, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, gaisro apkrovos tankį, pastato atsparumo ugniai laipsnį, ir skirtos gaisro ir degimo produktų plitimui iš patalpos arba gaisrinio skyriaus į kitas patalpas apriboti.

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai

Be esminių gaisrinės saugos reikalavimų: atsparumo ugniai bei degumo, yra normuojamos ir priešgaisrinių užtvarų konstrukciniai sprendimai. Kuomet visame statinyje nėra įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, priešgaisrinių sienų atveju yra keliami reikalavimai užkirsti kelią gaisro plitimui priešgaisrinės sienos ribojimosi su išorinėmis sienomis bei stogu vietose.

Mūrinės konstrukcijos priešgaisrinių sienų formavimui

 

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtus pagrindinius priešgaisrinių sienų reikalavimus, galime daryti išvadą, kad optimaliausias konstrukcinis sprendimas priešgaisrinių sienų formavimui – mūrinės konstrukcijos. Vienas iš ekonomiškiausių bei efektyviausių statybos produktų – betoniniai mūro blokeliai.

 

Betoninių mūro blokelių atsparumas ugniai, kaip ir kitų mūro gaminių, nėra nustatomos bandymais, o yra apibrėžiamos standartu LST EN 1996-1-1 „Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotųjų ir nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklės“, o degumas deklaruojamas pagal standartą LST EN 13501-1:

 

Mūrinės betoninių blokelių konstrukcijos, esant būtinybei, taip leidžia lengvai išpręsti priešgaisrinių sienų iškėlimo virš stogo, iškišimo už išorinių sienų ar T formos sienos užbaigimo konstrukcinius sprendinius.

 

Priešgaisrinės sienos (ekranai). Kriterijus – M

Dažnas atvejis projektuose, kai gaisrinių skyrių atskyrimui yra formuojamos priešgaisrinės sienos, kurių atsparumo ugniai charakteristikos papildomos kriterijumi M – atsparumu mechaniniam poveikiui.

Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose, šis kriterijus yra privalomai keliamas priešgaisriniams ekranams:

 94.  Jei priešgaisrinis atstumas tarp pastatų yra mažesnis už reikalaujamą, gaisro plitimas ribojamas priešgaisrinėmis užtvaromis, kurios atskiria gretimus pastatus ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad kilus gaisrui vienoje priešgaisrinės užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį gretimą pastatą (toliau – priešgaisrinė siena (ekranas)).

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai

Kartu su šio kriterijaus atsiradimu projekte iškyla daugybė klausimų ir neaiškumų. Siekiant šiuos neaiškumus išspręsti būtina visų pirma pažvelgti į šio kriterijaus kilmę bei vaidmenį gaisrinės saugos srityje.Visų pirma pažvelkime į priešgaisrinės sienos apibrėžimą Eurokode 6:

Priesgaišrinės sienos apibrėžimas. Eurocode 6 EN 1996-1-2

Kaip matome Eurokodas 6 priešgaisrinę sieną apibrėžia kaip priešgaisrinę užtvarą, kuriai yra keliamas ir atsparumo mechaniniam poveikiui reikalavimas, kad griuvus konstrukcijos vienoje sienos pusėje dėl gaisro poveikio, tai nepaveiktų konstrukcijų kitoje priešgaisrinės sienos pusėje. Tačiau pastaboje pažymima, kad kriterijus M priešgaisrinėms sienos gali būti ir netaikomas, o priklausomai nuo nacionalinių valstybės reikalavimų.

Atsižvelgiant į Pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus kriterijus M turėtų būti taikomas tik priešgaisriniams ekranams.

Atsparumo ugniai užtikrinimas formuojant mūrines konstrukcijas 

Formuojant priešgaisrines mūrines konstrukcijas būtina atkreipti dėmesį į mūrinių konstrukcijų blokavimą prie kitų statybinių konstrukcijų. Būtent šiose vietose priešgaisrinės užtvaros ir yra pažeidžiamiausios. Rekomendacijos mūrinių konstrukcijų su priešgaisrine atskyrimo funkcija blokavimo prie kitų konstrukcijų rekomendacijos yra pateikiamos Eurokodo 6 priede. Blokuojant priešgaisrines mūrines konstrukcijas prie kitų konstrukcijų, vertikaliose ašyse jas būtina inkaruoti, o vertikalius bei horizontalius konstrukcinius tarpelius užpildyti priešgaisriniais linijiniais sandarikliais, atitinkančiais standarto LST EN 1366-4 reikalavimus.

Priešgaisrinės sienos blokavimo prie kitų konstrukcijų rekomendacijos. Eurokodas 6
Nelaikančias priešgaisrines pertvaras rekomenduojama tvirtinti plieniniai kampuočiais prie gelžbetoninių perdangų.

Taigi formuojant priešgaisrines užtvaras svarbu gerai suprasti gaisrinės saugos principus bei parinkti optimalius konstrukcinius sprendinius, iš kurių vienas efektyviausių bei ekonomiškiausių – betoninių blokelių mūrinės konstrukcijos.