ATRAMINĖ SIENUTĖ

Atraminė sienutė – tai siena, kurios turi atlaikyti sulaikomos medžiagos slėgį. Sienos pamatą sudaro gelžbetoniniai poliai ir pamatinė sija. Atraminė sienutė montuojama iš HAUS klojinių blokelių. Priklausomai nuo atraminės sienutės aukščio ir veikiančių apkrovų, parenkami HAUS P6-20, P25 arba HAUS P6-30 betoniniai blokeliai.
 

Techninės charakteristikos:

Haus P6-20 Haus P25 Haus P6-30

 

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Rekomenduojamas perrišimo perstumiant ilgis – 25 cm.

Rostverko kampuose, norint pravesti išilginę armatūrą, turi būti išpjaunama šoninė blokelio sienelė.

HAUS P6-20, P25 ar P6-30 kampinis klojinių blokelis taip pat gali būti naudojamas vidurinėje konstrukcijos dalyje. Tokiu atveju išpjaunama galinė blokelio sienelė (raizginys).

 Betonavimo darbai

Betonavimo darbai atliekami pagal ST 121895674.06:2009  „Betonavimo darbai” reikalavimus. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.

Prieš užmonolitinant HAUS klojinių blokelius, jų paviršius drėkinamas vandeniu. Rekomenduojama užbetonuoti iki trijų blokelių eilių, kai betono slankumo klasė S3 (takus). Kai konstrukcija yra aukšta, betonavimas vykdomas etapais. Kiekviename etape užbetonuojama trys su puse blokelių eilės. Taip užtikrinamas betono ir HAUS klojinių blokelių sukibtis. Naudojamas C20/25 klasės betonas.

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. Atviri betono paviršiai uždengiami  ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos.

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per parą.

Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5- 10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.

Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo  2 iki 10 parų.

Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų priežiūros trukmė turi būti pailginta.

Išramstymų nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.

Mažiausias apsauginis betono sluoksnis

Vardinis apsauginis betono sluoksnis projektuojamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus:

čia
cmin – mažiausias apsauginio betono sluoksnio storis;
Δcdev – apsauginio betono sluoksnio storio nuokrypis, 10 mm.

Mažiausias betono sluoksnio storis išilginei armatūrai:

čia
k – koeficientas, priklausantis nuo pamato pagrindo. Ant nelygių paviršių liejamo betono mažiausias apsauginis betono sluoksnis padidinamas. Mažiausias apsauginis betono sluoksnis turėtų būti bent k1 mm, jei betonas liejamas ant paruošto grunto (įskaitant barstalą), ir k2 mm, jei betonas liejamas tiesiai ant grunto. Rekomenduojamos reikšmės yra 40 mm ir 75 mm;
cmin,b – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal sukibties reikalavimą (LST EN 1992-1-1 4.2 lentelė) atskirai išdėstytiems strypams lygus strypo skersmeniui Ø;
cmin,dur – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal aplinkos sąlygų reikalavimus. Pagal konstrukcijos poveikių klasę XC2 iš LST EN 1992-1-1 4.4N lentelės cmin,dur = 25 mm, kai rekomenduojama konstrukcijos klasė S4;
Δcdur,γ – papildomas saugos elementas. Rekomenduojama reikšmė yra 0 mm;
Δcdur,st – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojamas nerudyjantis plienas. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm;
Δcdur,add – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojama papildoma apsauga. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm.
Ant nelygių paviršių liejamo betono mažiausias apsauginis betono sluoksnis turi būti padidinamas dydžių k1 arba k2 mm: kai betonas liejamas ant paruošto grunto (įskaitant barstalą) k1=40 mm, kai tiesiai ant grunto – k2=75 mm.

Atraminės sienutės armavimas

Atraminės sienos projektavimui reikalingi gruntų mechaniniai rodikliai, kurie nustatomi pagal inžinerinius geologinius ir geotechninius grunto tyrimus. Atraminė sienutė skaičiuojama dviem atvejams:
1) kai atraminė sienutė įrengiama smėliniame grunte;
2) kai atraminė sienutė įrengiama moliniuose gruntuose.

Atraminės sienos projektavimas atliekamas pagal LST EN 1997-1“Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ ir LST EN 1992-1-1 „Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“. Atraminės sienutės armavimas pateikiamas specifikacijos gale.

  Parinktą rostverko armavimą turi patvirtinti konstruktorius.

Skersinės armatūros inkaruojamas atliekamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus: inkaraviamas kabliais (a ir b) arba privirinta inkaruojąja armatūras (c ir d).

                  

                               

Betono išeiga Haus pmatų klojinių blokeliams:

Haus P6-20
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,015
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,03
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,06
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,117
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,6
Haus P25
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,0205
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,04
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,08
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,16
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,65
Haus P6-30
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,026
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,052
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,104
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,206
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,7