POLINIAI PAMATAI ROSTVERKAS

 

Rostverkas yra pamatinė sija, kuri sujungia polius ir tolygiai paskirsto jiems perduodamas pastato apkrovas. Jis montuojamas iš HAUS P6-20, P25 arba P6-30 klojinių blokelių. Rostverko aukštis ir plotis parenkami pagal veikiančias apkrovas, sienos konstrukciją, cokolio aukštį ir t.t. Klojinių blokeliai dedami ant išlyginto grunto arba ekstrūdinio kieto polistireno putplasčio. Armatūros montavimui blokelių raizginiuose suformuotos išpjovos. Sumontavus HAUS klojinių blokelius ir armatūros strypynus, rostverkas užmonolitinamas betonu. Ant rostverko klijuojami du ruloninės hidroizoliacijos sluoksniai.

 Techninės charakteristikos:       

P6-20 Haus P25 Haus P6-30

 

Betoninių blokelių montavimas

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Rekomenduojamas perrišimo perstumiant ilgis – 25 cm.

Rostverko kampuose, norint pravesti išilginę armatūrą, turi būti išpjaunama šoninė bloko sienelė.

HAUS P6-20, P25, P6-30 kampinis klojinių blokelis taip pat gali būti naudojamas vidurinėje konstrukcijos dalyje. Tokiu atveju išpjaunama galinė blokelio sienelė (raizginys).

 Betonavimas neigiamoje temperatūroje

Betonavimo darbai atliekami pagal ST 121895674.06:2009  „Betonavimo darbai” reikalavimus. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.

Prieš užmonolitinant HAUS klojinių blokelius, jų paviršius drėkinamas vandeniu.

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. Atviri betono paviršiai uždengiami  ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos.

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5- 10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.

Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo  2 iki 10 parų.

Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų priežiūros trukmė turi būti pailginta.

Išramstymų nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.

Mažiausias apsauginis betono sluoksnis

Vardinis apsauginis betono sluoksnis projektuojamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus:

čia

cmin – mažiausias apsauginio betono sluoksnio storis;

Δcdev – apsauginio betono sluoksnio storio nuokrypis, 10 mm.

Mažiausias betono sluoksnio storis išilginei armatūrai:

čia

k – koeficientas, priklausantis nuo pamato pagrindo. Ant nelygių paviršių liejamo betono mažiausias apsauginis betono sluoksnis padidinamas. Mažiausias apsauginis betono sluoksnis turėtų būti bent k1 mm, jei betonas liejamas ant paruošto grunto (įskaitant barstalą), ir k2 mm, jei betonas liejamas tiesiai ant grunto. Rekomenduojamos reikšmės yra 40 mm ir 75 mm;

cmin,b – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal sukibties reikalavimą (LST EN 1992-1-1 4.2 lentelė) atskirai išdėstytiems strypams lygus strypo skersmeniui Ø;

cmin,dur – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal aplinkos sąlygų reikalavimus. Pagal konstrukcijos poveikių klasę XC2 iš LST EN 1992-1-1 4.4N lentelės cmin,dur = 25 mm, kai rekomenduojama konstrukcijos klasė S4;

Δcdur,γ – papildomas saugos elementas. Rekomenduojama reikšmė yra 0 mm;

Δcdur,st – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojamas nerudyjantis plienas. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm;

Δcdur,add – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojama papildoma apsauga. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm.

Ant nelygių paviršių liejamo betono mažiausias apsauginis betono sluoksnis turi būti padidinamas dydžių k1 arba k2 mm: kai betonas liejamas ant paruošto grunto (įskaitant barstalą) k1=40 mm, kai tiesiai ant grunto – k2=75 mm.

Rostverko armatūros parinkimas

Rostverko armatūra skaičiuojama vadovaujantis euronormomis LST EN 1992-1-1:2005. Armuotas gelžbetoninis rostverkas iš HAUS klojinių blokelių P6-20, P25 arba P6-30 skaičiuojamas kaip nekarpyta daugiaatramė sija, atremta ant pamato ir tampraus pagrindo. Sudėti klojinių blokai užmonolitinami C 20/25 klasės betonu. Armavimui naudojama S500 klasės armatūra.

Skersinės armatūros inkaruojamas atliekamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus: inkaraviamas kabliais (a ir b) arba privirinta inkaruojąja armatūras (c ir d).

 

Grindų ant grunto termoizoliacinė sistema

Grindų pagrindas turi būti patikimai sutankintas. Pagrindo sutankinimo kokybė vertinama pagal pagrindo sutankinimo koeficientą. Jo dydis nurodomas projekte. Pagrindas virš grunto gali būti aukštinamas sutankinto smėlio, žvyro arba skaldos sluoksniais. Kiekvieno naujo sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 150 mm.

Polistireninio putplasčio šilumos izoliacija grindyse gali būti daroma iš vieno arba kelių sluoksnių. Kai šilumos izoliacija daroma iš kelių sluoksnių, jų siūlės, išskyrus grindų pakraščius, neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi būti ≥ 200 mm. Į polistireninį putplastį ir jo siūles neturi prasiskverbti betonas ar skiedinys, todėl šilumos izoliacija iš viršaus turi būti padengta skiriamuoju sluoksniu. Virš polistireninio putplasčio esantys betono, grindų dangos ir kiti sluoksniai turi būti atskirti nuo sienų, pertvarų, kolonų ir kitų konstrukcijų garsą izoliuojančiomis tarpinėmis. Tam rekomenduojama naudoti garsą izoliuojantį polistireninį putplastį.

 

 

     

 

Betono išeiga Haus pmatų klojinių blokeliams:

HAUS P6-20
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,015
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,03
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,06
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,117
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,6
HAUS P25
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,0205
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,04
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,08
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,16
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,65
HAUS P6-30
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,026
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,052
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,104
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,206
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,7