TARPBUTINĖS PERTVAROS

28 cm storio tarpbutinė pertvara su dviem rozetėmis iš abiejų pusių (58 db)

34 cm storio tarpbutinė pertvara (58 db)

Sienos paviršiai padengti lateksiniu glaistu.

 

Pertvara su oro tarpu ir dviem rozetėmis vienoje pusėje (56 db)

Sienos paviršiai padengti lateksiniu glaistu.

 

 

Pertvara be oro tarpo (55 db)

Sąramų įrengimas

Trisluoksnės sienos ties angomis mūrijamos iš trijų betoninių blokų HAUS SP eilių. Betoninių blokų HAUS SP sąrama armuojama UW tipo profiliu (100x40x0,5), kuris inkaruojamas horizontalioje mūro siūlėje atstumu lUW  ≥ 120 mm. Ant profiliuočio klojami ir užbetonuojami 2Ø8 S240 klasės strypai, kurie inkaruojami mūro horizontalioje  siūlėje atstumu lAs1  ≥ 400 mm.

 

Betoninių blokų montavimas

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Sienų kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu ir a ≥ hu.
Betoniniai blokai HAUS SP ir HAUS S25 mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:

Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu. Mūro skiedinys turi atitikti LST EN 1998-2 reikalavimus. Tarp paskutinės mūro eilės ir perdangos paliekamas 3 – 4 cm tarpas, kuris vėliau užtaisomas termoizoliacine medžiaga bei tarpine.
Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.

Sankirtos tarp sienų ir perdangų

Sienų susikirtimo jungtis gali būti padaryta iš (LST EN 1996-1-1):
– mūro perrišos;
– jungių arba į abi sienas pratęstos armatūros.
Susikertančios sienos mūrijamos tuo pačiu metu. Sienų sankirtoje mūro jungtis užtikrinama kas 1,0 m inkaruojant Ø6 S240 armatūros strypus.
Atraminių sąrišų tarp sienų ir perdangų žingsnis turi būti ne didesnis už 2 m, kai pastatai yra iki 4 aukštų, ir 1,25 m, kai pastatai yra aukštesni (LST EN 1996-1-1). Tarpbutinė pertvara inkaruojama perdangose naudojant Ø6 S240 armatūros strypus, kurie išdėstomi vertikaliose HAUS SP mūro siūlėse ne rečiau kaip 1,0 m žingsniu. Tarp paskutinės mūro eilės ir perdangos paliekamas 3 – 4 cm tarpas, kuris vėliau užtaisomas termoizoliacine medžiaga bei tarpine. Tarp pirmos ir antros bei priešpaskutinės ir paskutinės mūro eilių klojamas mūro armavimo tinklas skirtas pleišėjimui riboti arba suteikti tąsumo. Visuminis armatūros plotas turi būti ne mažesnis nei 0,03 % visuminio sienos skerspjūvio ploto (LST EN 1996-1-1).