IŠORINĖ SIENA KARKASINIAM NAMUI

Siena – tai atitvarinė konstrukcija, kuri atskiria patalpas ir apsaugo nuo aplinkos poveikių. Išskiriami du sienų tipai: laikančiosios ir nelaikančiosios. Laikančiosios sienos perima apkrovas nuo kitų statinio konstrukcijų ir užtikrina statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą. Nelaikančiosios sienos – išorinės ir vidinės  sienos (pertvaros) laikančios tik nuosavą svorį aukšte.

Techninės charakteristikos:

Haus S6 Haus SM6

Betoninių blokelių mūras iš išorės apšiltinamas šilumos izoliacija, kurios storis apskaičiuojamas pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus. Termoizoliacija prie sienos tvirtinama klijuojant ir smeigėmis. Plokštes smeigėmis tvirtinamos sukietėjus klijams.
Smeigės įkalamos lygiai su termoizoliacijos paviršiumi. Smeigių kiekis parenkamas pagal pastato aukštį, atstumą iki kampų ir angų kraštų, vėjo apkrovą.
Polistireninės plokštės dengiamos armuotu plonasluoksniu tinku. Pastato kampai ir angokraščiai armuojami papildomais armavimo elementais. Tinkavimo darbai atliekami, kai aplinkos temperatūra yra ne žemesnė kaip 5° C.

 Betoninių blokų montavimas

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

 

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Sienų kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu.
Betoniniai blokeliai HAUS SM6 ir S6 mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį, kuris atitinka LST EN 1998-2 reikalavimus. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:

Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu.

Mūro skiedinio išeiga HAUS S6 ir SM6 blokeliams:

Haus S6 Išeiga, m³ Išeiga, kg
Skiedinio išeiga vienam blokeliui 0,002 3,6
Skiedinio išeiga vienam m² sienos 0,016 36
Skiedinio išeiga vienam m³ sienos 0,09 180

 

Haus SM6 Išeiga, m³ Išeiga, kg
Skiedinio išeiga vienam blokeliui 0,0023 4,1
Skiedinio išeiga vienam m² sienos 0,018 32,8
Skiedinio išeiga vienam m³ sienos 0,09 164

Tarp paskutinės mūro eilės ir perdangos paliekamas 3 – 4 cm tarpas, kuris vėliau užtaisomas termoizoliacine medžiaga bei tarpine.
Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.

 Atitvaros termoizoliacinė sistema

Šilumos izoliacijos plokštės prie sienos yra tvirtinamos naudojant klijus ir plastikines smeiges.

 

Mūro gaminių degumas ir atsparumas ugniai

Pagal darnųjį produkto standartą LST EN 771-3+A1:2005 gaminami blokeliai HAUS SM6 ir S6 atitinka A1 degumo klasę. SM6 ir S6 mūro sienos atsparumo ugniai vertės:

Danga – su gipsu sumaišytu tinku pagal EN 13279-1 nuostatas iš abiejų pusių.

 Garso izoliacinės savybės

Matavimai atlikti pagal LST EN ISO 717-1:1999 ir LST EN ISO 140-4:2001.

Sankirtos tarp sienų ir perdangų

Sienų susikirtimo jungtis gali būti padaryta iš (LST EN 1996-1-1):
– mūro perrišos;
– jungių arba į abi sienas pratęstos armatūros.

Susikertančios sienos mūrijamos tuo pačiu metu. Sienų sankirtoje mūro jungtis užtikrinama kas 1,0 m inkaruojant Ø6 S240 armatūros strypus (žr. 2-2, 5-5, 8-8, 11-11 pjūvius).
Atraminių sąrišų tarp sienų ir perdangų žingsnis turi būti ne didesnis už 2 m, kai pastatai yra iki 4 aukštų, ir 1,25 m, kai pastatai yra aukštesni (LST EN 1996-1-1).
Sienos inkaruojamos perdangose (kolonose) naudojant Ø6 S240 armatūros strypus, kurie išdėstomi vertikaliose (horizontaliose) mūro siūlėse ne rečiau kaip 1,0 m žingsniu (žr. 1-1, 4-4, 7-7, 10-10 pjūvius). Tarp paskutinės mūro eilės ir perdangos paliekamas 3 – 4 cm tarpas, kuris vėliau užtaisomas termoizoliacine medžiaga bei tarpine.
Tarp pirmos ir antros bei priešpaskutinės ir paskutinės mūro eilių klojamas mūro armavimo tinklas skirtas pleišėjimui riboti arba suteikti tąsumo (žr. 3-3, 6-6, 9-9, 12-12 pjūvius). Visuminis armatūros plotas turi būti ne mažesnis nei 0,03 % visuminio sienos skerspjūvio ploto (LST EN 1996-1-1).

 

Armuotos sąramos iš HAUS P6-20, P25 ar P6-30 klojinių blokelių, projektuojamos kaip dviatramės sijos. Klojinių blokeliai montuojami su sienelės išėma apačioje, skirta sąramos tempiamai armatūrai. Klojinių blokelių viršuje gali būti įrengta papildoma sienelės išėma sąramos gniuždomai armatūra.

Sąramų atramos

Haus sąramos, kurių ilgis virš 1,5 m, ant mūro kraštų užleidžiamos ne mažiau, kaip 250 mm. Trumpesnės nei 1,5 m ilgio sąramas galima užleisti 150 mm. Parenkant sąramos atramos paviršiaus ilgį būtina atsižvelgti į mūro laikomąją galią šioje zonoje. Atramos paviršius turi būti lygus ir pagamintas iš vientisų blokelių. Rekomenduojama remti į pirmos grupės mūro gaminius.

Betonavimo darbai

Betonavimo darbai atliekami pagal ST 121895674.06:2009  „Betonavimo darbai” reikalavimus. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.
Prieš užmonolitinant HAUS klojinių blokus, jų paviršius drėkinamas vandeniu.
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. Atviri betono paviršiai uždengiami  ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos.
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5- 10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.
Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo  2 iki 10 parų.
Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų priežiūros trukmė turi būti pailginta.
Išramstymų nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.