MONOLITINIS ŽIEDAS

Remiant perdangos ir kitas konstrukcijas ant mūro blokelių, rekomenduojama apkrovas mūrui perduoti per monolitinį žiedą.

Monolitinio žiedo įrengimui rekomenduojama naudoti HAUS klojinių blokelius. Pagal sienos konstrukcijos storį parenkami 20, 25 arba 30 cm pločio klojinių blokeliai. Taip įrengiamas 25 cm aukščio monolitinis gelžbetoninis žiedas.

Betoniai blokeliai HAUS P6-20, P25 arba P6-30 atitinka standartą EN 771-3. Naudojamų betoninių mūro gaminių tankis atitinkamai lygus 900 kg/m3, 750kg/m3  ir 700 kg/m3. Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris P6-20, P25 ir P6-30 betoniniams blokeliams lygus fb = 3,0 N/mm2 kurie nustatyti pagal  LST EN 771-3:2011.

Techninės charakteristikos:

Haus P6-20 Haus P25 Haus P6-30

Betoninių blokų montavimas

25 cm aukščio monolitinis žiedas montuojamas iš HAUS P6-20, P25 arba P6-30 betoninių blokelių. Blokeliai montuojami be skiedinio.

Jei reikalingas aukštesnis monolitinis žiedas (aukštis 50 cm), tai mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Rekomenduojamas perrišimo perstumiant ilgis – 25 cm.

Monolitinio žiedo kampuose, norint pravesti išilginę armatūrą, turi būti išpjaunama šoninė blokelio sienelė.

HAUS P6-20, P25 ar P6-30 kampinis klojinių blokelis taip pat gali būti naudojamas vidurinėje konstrukcijos dalyje. Tokiu atveju išpjaunama galinė blokelio sienelė (raizginys).

Betonavimo darbai

Betonavimo darbai atliekami pagal ST 121895674.06:2009  „Betonavimo darbai” reikalavimus. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio   sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.

Prieš užmonolitinant HAUS klojinių blokelius, jų paviršius drėkinamas vandeniu. Rekomenduojama užbetonuoti iki trijų blokelių eilių, kai betono slankumo klasė S3 (takus). Kai konstrukcija yra aukšta, betonavimas vykdomas etapais. Kiekviename etape užbetonuojama trys su puse blokelių eilės. Taip užtikrinamas betono ir HAUS klojinių blokelių sukibtis. Naudojamas C16/20 klasės betonas.

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. Atviri betono paviršiai uždengiami  ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos.

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per parą.

Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5- 10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.

Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo  2 iki 10 parų.

Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų priežiūros trukmė turi būti pailginta.

Išramstymų nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.

Monolitinis žiedą rekomenduojama armuoti 4Ø10 S500 išilginiais strypais. Skersinei armatūrai parenkami Ø6 S500 armatūros strypai, kurių žingsnis 210 mm. Monolitinio žiedo betono klasė C 16/20.

Monolitiniame žiede įbetonuojami Ø12 – Ø16 mm metaliniai inkarai, kurie išdėstomi kas 60 – 100 cm žingsniu.

  Monolitinio žiedo armavimą turi patvirtinti konstruktorius.

Skersinės armatūros inkaruojamas atliekamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus: inkaraviamas kabliais (a ir b) arba privirinta inkaruojąja armatūras (c ir d).

 

 

                    

                         

Betono išeiga Haus pmatų klojinių blokeliams:

Haus P6-20
Haus P6-20
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,015
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,03
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,06
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,117
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,6
Haus P25
Haus P25
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,0205
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,04
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,08
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,16
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,65
Haus P6-30
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,026
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,052
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,104
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,206
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,7