SĄRAMA

Armuotos sąramos iš HAUS P6-20, P25 ar P6-30 klojinių blokelių, projektuojamos kaip dviatramės sijos. Klojinių blokai montuojami su sienelės išėma apačioje, skirta sąramos tempiamai armatūrai. Klojinių blokelių viršuje gali būti įrengta papildoma sienelės išėma sąramos gniuždomai armatūra.

Armatūros kiekis ir betono klasė parenkami pagal veikiančias apkrovas.

Techninės charakteristikos:

Haus P6-20 Haus P25 Haus P6-30

                                   

Betoninių blokų montavimas

Kai sąramos yra iš dviejų klojinių blokų eilių (sąramos aukštis 50 cm), tai mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Rekomenduojamas perrišimo perstumiant ilgis – 25 cm.

Betonavimo darbai

Betonavimo darbai atliekami pagal ST 121895674.06:2009  „Betonavimo darbai” reikalavimus. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.

Prieš užmonolitinant HAUS klojinių blokelius, jų paviršius drėkinamas vandeniu. Rekomenduojama užbetonuoti iki trijų blokelių eilių, kai betono slankumo klasė S3 (takus). Kai konstrukcija yra aukšta, betonavimas vykdomas etapais. Kiekviename etape užbetonuojama trys su puse blokelių eilės. Taip užtikrinamas betono ir HAUS klojinių blokelių sukibtis. Naudojamas C20/25 klasės betonas.

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. Atviri betono paviršiai uždengiami  ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos.

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per parą.

Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5- 10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.

Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo  2 iki 10 parų.

Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų priežiūros trukmė turi būti pailginta.

Išramstymų nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.

Sąramų atramos

Haus sąramos, kurių ilgis virš 1,5 m, ant mūro kraštų užleidžiamos ne mažiau, kaip 250 mm. Trumpesnės nei 1,5 m ilgio sąramas galima užleisti 150 mm. Parenkant sąramos atramos paviršiaus ilgį būtina atsižvelgti į mūro laikomąją galią šioje zonoje. Atramos paviršius turi būti lygus ir pagamintas iš vientisų blokų. Rekomenduojama remti į pirmos grupės mūro gaminius.

Vardinis apsauginis betono sluoksnis projektuojamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus:

čia
cmin – mažiausias apsauginio betono sluoksnio storis;
Δcdev – apsauginio betono sluoksnio storio nuokrypis, 10 mm.

Mažiausias betono sluoksnio storis išilginei armatūrai:

čia
cmin,b – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal sukibties reikalavimą (LST EN 1992-1-1 4.2 lentelė) atskirai išdėstytiems strypams lygus strypo skersmeniui Ø;
cmin,dur – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal aplinkos sąlygų reikalavimus.Pagal konstrukcijos poveikių klasę XC1 iš LST EN 1992-1-1 4.4N lentelės cmin,dur = 15 mm, kai rekomenduojama konstrukcijos klasė S4;
Δcdur,γ – papildomas saugos elementas. Rekomenduojama reikšmė yra 0 mm;
Δcdur,st – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojamas nerudyjantis plienas. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm;
Δcdur,add – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojama papildoma apsauga. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm.
Klojinių blokų sienelės išėmos gylis yra 4 cm, todėl pagal vardinio apsauginio betono sluoksnio reikalavimus jis turi būti padidintas išpjaunant sienelę.

Sąramos armatūros parinkimas

Sąramos armatūra skaičiuojama vadovaujantis euronormomis LST EN 1992-1-1:2005. Skaičiuotinis sąramos plotis priimamas tik tarp betoninio blokelio sienelių b= 132 mm.

Parinktą sąramos armavimą turi patvirtinti konstruktorius.

Skersinės armatūros inkaruojamas atliekamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus: inkaraviamas kabliais (a ir b) arba privirinta inkaruojąja armatūras (c ir d).

                                 

                         

Betono išeiga HAUS klojinių blokeliams:

Haus P6-20
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,015
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,03
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,06
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,117
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,6
Haus P25
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,0205
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,04
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,08
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,16
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,65
Haus P6-30
Betono išeiga, m3
Užpilamo betono kiekis vienam blokui
0,026
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama)
0,052
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas)
0,104
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos
0,206
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos
0,7