KOLONA MŪRE

HAUS betoninių mūro blokelių modifikacijos K1 ir K2 turi apvalias išėmas, kurias sumūrijus gaunama apvali anga. Siekiant sustiprinti mūro laikomąją galią, į šią angą sudedama armatūra ir užmonolitinama betonu. Taip gaunama mūro sienoje paslėpta gelžbetoninė kolona. Tokios kolonos gali būti įrengtos atitinkamose mūro zonose, kuriose veikia koncentruotos apkrovos. Galimas kolonų žingsnis yra 2,5 m.

Vidinės sienos, atlaikančios tik nuosavą svorį projektuojamos iš pirmos kategorijos betoninių blokelių HAUS SM6 arba S6 pagal standartą EN 771-3. Naudojamų betoninių mūro gaminių tankis ≥ 950 kg/m3. Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris SM6 betoniniams blokeliams lygus fb= 4,3 N/mm2, o S6 – fb = 4,5 N/mm2, kurie nustatyti pagal  LST EN 771-3:2011.

Techninės charakteristikos:

Haus S6 Haus SM6

Betoninių blokelių montavimas

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Sienų kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu ir a ≥ hu.

Betoniniai blokeliai HAUS SM6 ir S6 mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį, kurio klasė M5. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:

Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu. Mūro skiedinys turi atitikti LST EN 1998-2 reikalavimus.

Mūro skiedinio išeiga:

Haus S6 Skiedinio išeiga, m³ Skiedinio išeiga, kg
Skiedinio išeiga vienam blokeliui 0,002 3,6
Skiedinio išeiga vienam m² sienos 0,016 36
Skiedinio išeiga vienam m³ sienos 0,09 180

 

Haus SM6 Skiedinio išeiga, m³ Skiedinio išeiga, kg
Skiedinio išeiga vienam blokeliui 0,0023 4,1
Skiedinio išeiga vienam m² sienos 0,018 32,8
Skiedinio išeiga vienam m³ sienos 0,09 164

 

Betono išeiga Haus mūro kolonai:

Haus S6 Betono išeiga, m³ Betono išeiga, kg
Betono išeiga vienam kolonos blokeliui 0,0038 8,4
Betono išeiga vienam kolonos tiesiniam metrui 0,019 41,8

 

Haus SM6 Betono išeiga, m³ Betono išeiga, kg
Betono išeiga vienam kolonos blokeliui 0,0047 10,3
Betono išeiga vienam kolonos tiesiniam metrui 0,019 41,80

 

Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.

Kolonų išilginės armatūros strypų mažiausiasis skersmuo gali būti Ømin ≥ 8 mm. Kolonos skerspjūvio  armavimas parenkamas pagal saugos ir tinkamumo ribinius būvius, bei elemento konstravimo taisykles (EN 1992-1-1:2005). Išilginės armatūros strypai turi būti išdėstomi skerspjūvio perimetru.

  Išilginė kolonų armatūra skersiniais strypais sujungiama į erdvinius strypynus. Šios sankabos apsaugo išilginės armatūros stypus nuo išklupimo. Skersinės armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 6 mm arba 0,25 išilginės armatūros didžiausio skersmens. Skersinė armatūra turi būti inkaruojama pagal konstravimo taisykles. Atstumas tarp sankabū parenkamas ne didesnis kaip 400 mm ir 20Ø (Ø – mažiausiasis išilginio strypo skersmuo) bei bei kolonos skerspjūvio mežesnysis matmuo.