Vienas iš sprendinių, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį projektuojant bei statant daugiabučius gyvenamuosius namus, yra tarpbutinės pertvaros. Nors didele sąmatine verte šis sprendinys ir nepasižymi, tačiau yra pakankamai svarbus  projekto vystytojams, rangovams bei projektuotojams. Kokios charakteristikos yra esminės ir kur slypi šio sprendinio ekonominė vertė?

Reikalavimai tarputinėms pertvaroms

Projektuojant ir statant naujus pastatus didžiausias dėmesys skiriamas pagrindiniams pastatų konstrukcijų  sprendimams ir jų charkteristikoms: pamatams, sienoms, perdangoms, kolonoms, stogo konstrukcijai ir t.t.

Tačiau dažnai nepakanka dėmesio sprendžiant mažesnius klausimus, tokius kaip tarpbutinė pertvara. Ši konstrukcija yra labai svarbi tiek užtikrinant vystomo NT turto kokybę ir vertę, tiek erdvės prasme, leidžianti išgauti didesnį ar mažesnį parduodamą turto plotą.

Pagrindinės tarpbutinių pertvarų charakteristikos, kurias reikėtų vertinti daugiabučio gyvenamojo namo projektavimo metu, yra šios:

 • pertvaros garso izoliacija;
 • svoris ir plotis;
 • atsparumas ugniai;
 • montavimo greitis;
 • įrengimo ir medžiagų kaina.

Pagal konstrukcinius sprendinius tarpbutinės pertvaros gali būti skirstomos:

 • vienalytės vienasluoksnės pertvaros;
 • daugiasluoksnės lengvųjų konstrukcijų pertvaros;
 • dviejų masyvių sienelių daugiasluoksnės pertvaros.

Gyvenamųjų namų tarpbutinių pertvarų garso izoliacija

Viena esminių tarputinių pertvarų savybių, užtikrinant gyventojų komfortą, yra pertvaros garso izoliacija. Šios savybės yra reglamentuojamos STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. Reglamente pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybei įvertinti yra numatyta penkių garso klasių (akustinio komforto) sistema:

 • A – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė
 • B – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė
 • C – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė
 • D – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė
 • E – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė

Naujai projektuojamų gyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Pagal STR 2.01.07:2003 reikalavimus tarpbutinių sienų oro garso izoliacijos rodiklis R‘w (DnT,w) ≥ 55 dB:

*Pertvarų akustinių savybių nustatymas vykdomas pagal LST EN ISO 717-1 „Akustika. Statinių atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1-oji dalis. Oro garso izoliavimas“.

Vienalyčių vienasluoksnių atitvarų garso izoliacines savybes galima pagerinti tik didinant šių pertvarų ploto vieneto masę. Daugeliu atveju, kad pasiekti reikalingą garso izoliaciją, vienalytės vienasluoksnės vidaus pertvaros turi būti pakankamai sunkios ir storos. Dažnai, siekiant sumažinti pertvarų storį ir svorį, apkrovas kitoms konstrukcijoms, pagerinti pertvarų akustines savybes vienalytės vienasluoksnės pertvaros keičiamos lengvesnėmis daugiasluoksnėmis.

Visos daugiasluoksnės atitvaros yra „masės-spyruoklės-masės“ sistemos. Daugiasluoksnių pertvarų garso izoliacija priklauso nuo sienelių ploto vieneto masių, atstumo tarp pertvaros sienelių, tarpo užpildymas izoliacine medžiaga, izoliacinės medžiagos savybių ir kt. Neigiama šių pertvarų savybė – didelis pertvaros plotis, t.y. prarandamas naudingas pastato plotas.

Tarpbutinių pertvarų sprendinio pasirinkimas

Tarpbutinė pertvara turi atitikti jai keliamus techninius reikalavimus  ir užtikrinti kuo daugiau naudingos erdvės pastate. Pakankamai svarbi yra ir pertvaros svorio charakteristika, galinti įtakoti perdangos konstrukcijų pabrangimą.

Atliekant alternatyvių pertvaros sprendinių kainų palyginimą, vertinimus reikėtų atlikti kompleksiškai: pertvaros statybos kainą reikia sumažinti papildomai gauto naudingo ploto rinkos verte.

Gelžbetonio monolito konstrukcijų pasirinkimą lemia išskirtinai sudėtingi konstrukciniai pastato sprendiniai, todėl alternatyvos šio tipo pertvaroms yra nevertinamos. Atskirais atvejais šios konstrukcijos yra keičiamos į betonu užpildomų betoninių blokelių-klojinių sistemas.

Daugiasluosknė pertvara, formuojama iš dviejų sluoksnių HAUS SP mūro su oro tarpu, užpildomu izoliacine medžiaga

Tinkuoto mūro pertvaros yra patrauklus sprendimas, tačiau ne visi blokeliai ar plytos išlaiko geras akustines savybes. Lengvi blokeliai su geromis akustinėmis savybės yra vienas iš patraukliausių sprendinių B ir C klasės akustinio komforto pastatams.

Daugiasluoksnės pertvaros, formuojamos iš dviejų sluoksnių mūro su oro tarpu, užpildomu izoliacine medžiaga, pasižymi geriausios akustinėmis savybėmis. Šių pertvarų trūkumas – didelis konstrukcijos storis ir lėtas montavimo greitis. Šio tipo konstrukcijas geriausia rinktis siekiant aukščiausios – A akustinio komforto klasės pastatuose.

Unikalus tarpbutinių pertvarų sprendimas HAUS S25

Betoniniai blokeliai HAUS S25 gaminami modernioje UAB „Vilniaus betono gaminiai“ gamykloje pagal specialią tradicinę technologiją – šaltą betono liejimą ir natūralų džiovinimą. Blokeliai HAUS S25 yra specialiai suprojektuoti pertvarų mūrijimui daugiabučiuose pastatuose.

Tuščiavidurio betoninio blokelio HAUS S25 struktūra suformuota iš prasikeičiančių oro kamerų, kas ženkliai pagerina akustines blokelio savybes. Tinkuotos blokelių pertvaros bandymų rezultatas – R¢w = 58 dB, todėl šie blokeliai gali būti naudojami B ir C akustinio komforto klasės gyvenamųjų pastatų statybai.

Blokeliai HAUS yra vieni iš lengviausių rinkoje, o tinkuotos blokelių pertvaros storis tik 280 mm. Lyginant su tradicine dvisluoksnio mūro sistema ši pertvara 100 mm plonesnė. Atlikti skaičiavimai parodė, kad vidutinio daugiaaukščio atveju, ši pertvara leidžia laimėti papildomus  50-100 m2 naudingo ploto.

Ne mažiau patrauklus šis sprendinys ir rangovams, kadangi HAUS S25 pertvara įrengiama ženkliai greičiau ir apie 30 % pigiau, lyginant su dvisluoksne plytų mūro pertvara su izoliaciniu intarpu. Projektavimo tikslumui ir patogumui BIM aplinkoje yra sukurta HAUS blokelių BIM biblioteka Tekla Structures programai.